Archive

Andre innføringskurs gjennomført

Da var også det andre innføringskurset i bruk av WordPress gjennomført. Det er ikke satt opp flere kurs, men hvis interessen er stor nok kan det godt være vi setter opp flere. Følg med på ITA sin kurside: http://uit.no/startsida/orakelet/ita-kurs Informasjon om kurset finner du på posten om forige kurs, men det som mangler er et løsningsforslag. Read More